Los Angeles baserad pedagog. Dani är stolt över att resa när han bedömer Universal Dance Association samt StarQuest Dance-tävlingar och tycker om att frilansa sina egna mästarkurser och koreografi till olika regioner. Dani är specialiserat på Jazz, Hip Hop, Samtida, Ballet, Salsa, Partnering, Modern och Drill Team. Hennes exponering för en mängd olika stilar är det som gör henne till en konkurrenskraft i branschen. Efter att ha tagit examen från Southeast Missouri State University med en Bachelor of Arts in Dance samt en Bachelor of Science in Family Studies, kombinerar Dani sin skicklighet i dans tillsammans med sin psykologkompetens för att uppmuntra och inspirera dansare att driva förbi sina gränser på ett hälsosamt, säkert , positiv men ändå utmanande miljö.